From pollution to solution

Müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması
Dünya çapında bir tedarikçi olan Dinex, bütün egzoz sisteminde yüksek kalite sağlamaya çalışmaktadır.  
Dinex, tüm dünyadaki çevresel taleplere ve müşteri taleplerine uygunluğu sağlamak için esaslı testler gerçekleştirmektedir.

Müşteriler kullanıyor
Müşterilerimiz, ürünlerimizi EURO IV, V, VI ve TIER 4 nihai ürün kapsamındaki global emisyon normları için kullanmaktadırlar.

Dinex bugün, kamyon segmenti ve arazi makine segmenti için DPF ve SCR sistemlerinin birleşimi olan geleceğin TIER 4 nihai ürünleri için komple EURO IV ve V sistemleri tedarik etmektedir.

 

Teknolojiler
Dinex teknolojileri; egzoz üniteleri, izolasyon, hortumlar, kelepçe ve seçkili tezgensel indirgeme (SCR), dozlama ve sprey simülasyonu ve optimizasyonu gibi komple sistemleri kapsamaktadır.  

Sistem entegrasyonuna yaklaşımımızın anahtar kelimeleri; Simülasyon, 3D CFD, Akış dağılımı, Sistem, Basınç Düşmesi, Sistem Düzgünlük endeksi SCR, akış dağılımı, nozul ve sprey dağılımı’dır.

 

 

 

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.