Test Tesisleri

Dinex Teknoloji Merkezi, Danimarka – Middelfart’ta yer almaktadır. Teknoloji Merkezinde; iki motor dinamometresi, bir şasi dinamometresi, bir ses odası ve bir akış aletinin yanı sıra gaz ve partikül emisyonu için ve ses ve titreşim analizi için ölçüm ekipmanları bulunmaktadır.

Motor dinamometreleri:
Dinex Emisyon Teknolojisinde, iki Horiba geçici motor dinosu vardır. Bunlardan biri ağır iş D600, diğeri orta ağırlıklı iş T250.

D600; 3950 Nm, 600kW ve 4500rpm’a kadar olan motorları işleyebilirken, T250; 718Nm, 250kW ve 8,000rpm’a kadar olan motorlar için uygundur.

Her iki dino da bütün sabit ve geçici çevirimleri çalıştırabilir ve test tesisinin tamamen kontrol edilmesi için kullanılan Horiba STARS sisteminde (ESC, ETC, ISO8178 gibi) emisyon test çevirimlerini içeren büyük bir kitaplık mevcuttur.

   


asi Dinamometre:
Dinex Emisyon Teknoloji’nin “ağır görev şasi dinamometresi” adlı bir ürünü vardır.

Şasi dinamometre merkezi, 72 "(1,83 m) tek silindir  bir elektrik motoru  tasarımına sahiptir.

Şasi Dinamometre’ye sahip araçlar, 30 ton 800 kg atalet 470kW sürekli ve 600 kW pik tekerlek güç üretebilmektedir.

Şasi dinamometresi, motor dinamometre döngüleri veya benzer emisyon döngülerini çalıştırmak için (FIGE, Braunschweig, FTP, NRTC, vb)  özel olarak geliştirilen bir ekipman ile donatılmıştır.

 

Emisyon ölçümü:
Dinex Emisyon Teknolojisi, gaz emisyonlarının ölçülmesi için bir Horiba MEXA-6000FT analiz cihazı kullanmaktadır. Bu cihaz, Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisini kullanarak egzoz gazındaki (NO, NO2, N2O, NH3, CO, CO2 gibi) çoklu bileşenleri sürekli ve eş zamanlı olarak çevirim içi ölçebilmektedir.

Dinex Emisyon Teknolojisi, partikül emisyonlarının ölçülmesi için ise partikül sayısı ve büyüklüğü için ölçüm ekipmanı kullanmaktadır. Bu ekipmanlar, Partikül Sayısı (PMP protokolüne uygun olarak) için bir EECPC ve Partikül Büyüklüğü Dağılımı için bir EEPS (geçici SMPS)’dir.

Dinex Emisyon Teknolojisinde ayrıca partikül kütlesini çevirim içi olarak ölçen ve sürekli olarak, doğru kütle ölçümleri sağlayan bir mikro tartım teknolojisi olan konik eleman değişken mikro dengesini (TEOM) kullanan bir Horiba MDT-905 analiz cihazı da mevcuttur.

   

Ses odası:
Dinex Emisyon Teknolojisi, ISO 3741-1’e uygun ses gücü ölçümü ve ISO 11820’e uygun zayıflama ölçümü yapan 50 Hz’den 10 kHz’a kadar geniş bir frekans aralığında 920 m3’lük bir yansıma odasına sahiptir.

Ses ölçümü ve motor dinosu kontrolü, egzoz sistemlerinin ve büyüklüğü 20 m3’e kadar olan komple araçların otomatik olarak test edilmesi için birleştirilmiştir. Brüel & Kjær analiz cihazı ve mikrofonları kullanılarak wave dosyası kaydı ile 1/3 oktav-bantlı azalma ölçümleri, yakın-alan FFT ölçümleri ve RPM süpürme ölçümleri yapılmaktadır.

   

Akış aleti:
Dinex Emisyon Teknolojisinde, akustik egzoz sistemi tasarımının, ayrıca karşı basınç, ejektör ve akış dağılım ölçümlerinin detaylı olarak doğrulanması için bir akış akustik test aleti mevcuttur.

Merkezkaç fan, Ø 127 mm boru hattında 44 kg/h @ 5,5 kPa veya 73 kg/h @ 1,7 kPa’a kadar sessiz hava akışı sağlar. 50 Hz’dan 2 kHz’a kadar kademeli sinüsle 6 neodim hoparlör çalıştırılır. İletim kaybı veya ekleme kaybı hesaplamaları için egzoz elemanlarının akustik transfer matrisi alınır. 

   

Titreşim:
Dinex Emisyon Teknolojisi, doğal frekans analizi ve küçük titreşimlerin izlenmesi için ivmeölçerlere ve darbe çekicine sahiptir.

   

Sıcak Çalkalama Testi Hücresi:
2012 yılının ilk çeyreğinde, gerçek sıcaklık şartlarında yorulma ve ömür testleri yapmak için bir sıcak çalkalama testi hücresi kurulacaktır.

Sıcak çalkalama testi hücresi, sıcak gaz test edilen nesneden geçirilirken ağırlığı 200 kg’a kadar olan egzoz ve emisyon sistemlerini her üç yönde sallamak için kayma masası olan bir 60 kN çalkalayıcı içerir. Test çevirimleri; rastgele, sinüs, SoR, şok ve çarpma testlerini kapsayacaktır.

   
Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.