CAE hakkında detaylı bilgi

Dinex’teki Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) süreci iki ana aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama sistem tasarımı, ikinci aşama ise sistem performans değerlendirmesidir. Sistem Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) aracı kullanılarak tasarlanır. Sistem performansı da Sonlu Öğeli Çözümleme (FEM),NVH (gürültü,titreşim ve sertlik) ve Sayısal Akışkanlar Dinamiği (CFD) araçları kullanılarak değerlendirilir.

FEA araçları sistemin dimamikliğini ve durgunluğunu tahmin ederek egzoz sisteminin gücünü ve yaşam ömrünü uzatır.
NVH araçları sistemin akustik performansı hakkında öngörüde bulunarak sistemin gücünü artırır.
CFD araçları sistemin akışkan ve kimyasal performansı üzerine öngörüde bulunarak tek düzeliği ve verimliliği artırırken geri tepme(backpressure) gücünü azaltır.

Bilgisayar Destekli Tasarım - CAD
Tasarım, kullanıcıların farklı parçaların ve komple sistem donanımlarının 3D modellerini yapmalarını sağlayan 3D CAD aracı SolidWorks kullanılarak oluşturulur. Müşterinin tasarıma sağladığı verilerin aşağıdaki formatlarda olması tercih edilmektedir:

Çizimler:
DXF
DWG
PDF
SolidWorks dosyası

3D Modeller:
STEP
IGES
Pro E dosyaları
SolidWorks dosyaları

Müşterilere verilen çıktı dosyaları ve simülasyon araçları aşağıda verilmiş olup ithalat ve ihracat seçeneklerinin tam listesine SolidWorks web sayfasından ulaşılabilir:

 • STL
 • STEP
 • IGES
 • Parasolid

Sonlu Öğeli Çözümleme
Yapısal güç,ısı ve titreşim performansı,durgunluk ve yaşam ömrü nCOde kombinasyonlu Ansys aracı ile değerlendirilir.Ansys 3D FEM temelli bir araçtır,nCOde is Ansys nin FEM çıktılarını  kullanan ön işlemcisidir.Bu sistemler ile PSD(Power Spectral Density) ve SN eğrileri yaşam ömrü tespitinde kullanılır.Ayrıca müşterinin PSD ve SN eğrileride öngörüde girdi olarak kullanılabilir.

Simülasyon çıktıları şunlardır:

 • Gerilme dağılımı
 • Doğal frekanslar
 • Mod şekilleri  
  

Gürültü, Titreşim & Sertlik - NVH
Egzoz sistemlerinin akustik performansı Comsol Multifizik ve AVL Boost kullanılarak değerlendirilmektedir. Comsol, karmaşık susturucu elemanları için 3D doğrusal basınç akustik modülünden yararlanılan bir 3D FEM aracıdır. Çıktıları şunlardır:

 • Transfer matrisi
 • İletim kaybı
 • Ekleme kaybı

Boost, işleme cihazları ve boru hattı simülasyonlarından sonra, 1D doğrusal akustik modülün basit egzoz elemanları için kullanılan bir 1D araçtır. Çıktıları Comsol ile aynıdır, bunun yanında:

 • Ses basınç düzeyi @ 1m
 • Kaynak özellikleri çıktıları da vardır.

 
Sound pressure level distribution

Sayısal Akışkanlar Dinamiği - CFD
Komple egzoz sisteminin sıvı dinamik performansı, AVL Fire ve AVL Boost kullanılarak değerlendirilir ve her iki araç da motor ve son işlem sistemlerinde özel yeteneklere sahiptir. Fire, tam 3D CFD aracıdır ve 3D CFD simülasyon çıktıları şunlardır:

 • Akış düzgünlük endeksi
 • Akış dağılımı
 • Karşı basınç
 • Amonyak (NH3) düzgünlük endeksi

Boost, maksimum doğruluk sağlanması için motor test sırasına ayarlanan bir 1D CFD araçtır ve simülasyondan ana çıktılar şudur:

 • NH3 kayması
 • NOx dönüşümü
 • Karşı basınç
 • Sıcaklık dağılımı

 
Urea droplet distribution

 

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.