Kalite Politikası

Amaç
Dinex Grubu Egzoz ve Emisyon Teknolojileri üretiminde lider olma konusunda kararlıdır. Bunu gerçekleştirmek kalite bilincinin yanı sıra hırs ve güvenilir bir üretim ortamı gerektirir.

Hedeflerimiz;

  • Hatasız ürünler
  • Zamanında sevkıyat
  • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan ürünler
  • Müşterileri zor durumda bırakmadan, şikayetlerinin profesyonel birşekilde ele alınması ve sonuçlandırılması
  • Mevcut hataları, proaktif bir şekilde çözümleyerek Kalite Yönetim Sistemi’ nin geliştirilmesi

Müşteri Odaklılık
Yaptığımız her işe kalite hassasiyeti çerçevesinde yaklaşarak müşterilerimiz için değer yaratmayı hedefliyoruz. Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı, Dinex’ ten beklentileri ve ihtiyaçları değerlendirilerek elde edilir.

Güçlendirme
Çalışanlarımız kalite gereklerinin yerine getirlmesi, planlama ve sğrekli iyileştirme konularunda yetkilidirler. Bu konuda çalışanlarımızın tespit ettiği aksaklıkları raporlamaları beklenmektedir.

Sürekli iyileştirme
Dinex Grubu sürekli olarak ürün ve servis kalitesini geliştirme konusunda kararlıdır. Bizler   sürekli olarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz, bunun sürdürülebilir olması içinde belirli bir sistamitik dahilinde gerçekleştiriyoruz. Dinex Grubu Egzoz Sektöründe lider konumunu koruyabilmenin yolunun tatmin olmuş sürekli müşterilerin oluşturulmasından kaynaklandığının farkındadır.

Dinex Kalite Evi

Sadece “En İyi” Dinex için yeterlidir. Bunu Dinex Kalite Evi’nde belirtilen aşamaları gerçekleştirerek elde ediyoruz.


Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.