Dinex Çevre Politikaları

DINEX Türkiye olarak;

  • Çevre yönetim sistemini sürekli geliştirmek için çalışmayı,
  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemeyi ve bunları engellemeyi,
  • Ürettiğimiz ürünlerin çevreye karşı etkilerini önceden belirleyip değerlendirerek, çevre amaç ve hedeflerimizi belirleyeceğimizi,
  • Atıkları minimuma indirmeyi, kirliliği kaynağında önlemeyi ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı,
  • Doğal kaynakları ve enerji kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarla çevre bilincine önem veren bir şirket olarak faaliyetlerimize devam edeceğimizi,
  • Çevre bilincinin geliştirilmesi için şirket çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyeceğimizi,

Yasal gerekliliklere ve müşterilerimizin çevre ile ilgili beklentilerine uymak amacı ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni, tüm faaliyetlerimizde uygulayarak çevrenin korunmasını taahhüt ederiz.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.