Izolacija

Izolacija visokih temperatura sa integralnom izolacijom
Izolacione tehnike i rešenja su uglavnom u upotrebi u motornim odeljcima i drugim zonama visoke temperature gde je zahtev za smanjenjem površinske temperature od velike važnosti.

Kvalitet izolacije i izolacionih tehnika je superioran, izolacija će biti otporna i izdržljiva i pod veoma visokim temperaturama. Integralna izolacija se uvek proizvodi sa najvećim stepenom pouzdanosti, laka je za korišćenje i odgovara onome za šta je namenjena.

Dinex Deutschland GmbH, Nemačka
Dinex Deutschland GmbH u Nemačkoj je centar znanja u Dinex grupi kompanija kada se govori o izolacionim tehnikama. U saradnji sa kompanijom Dinex, svi klijenti su stoga sigurni da imaju podršku od strane drugih centara znanja u razvoju, proizvodnji i isporuci drugih ključnih komponenti za kompletna rešenja izduvnih sistema. Dinex koristi najnaprednije tehnike za izolacione obime u industriji.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.