Kvalitet

Komercijalna vozila su često u konstantnoj upotrebi - što znači da zahtevaju samo najbolje komponente. Napredne proizvodne metode osiguravaju ponovljive visoke nivoe izlaznog kvaliteta.

Sertifikovan najvažnijim standardima
Dinex u svom posedu ima mnogo sertifikacija, među kojima su ISO 9001, 14001 i TS16949 su najistaknutiji.

Sopstvene tehnologije
In-house (u okviru kompanije) proizvodnja keramike, obloga, kao i metalnih pena osiguravaju da svi ključni procesi budu pod Dinexovom kontrolom.

Optimizovani procesi
Dizajn koji osigurava trajnost nameće visoke zahteve za proizvodne procese kako bi se smanjila upotreba varenja i zglobova i povećao životni vek proizvoda.
Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.