Od zagađenja do rešenja

Ispunjavanje zahteva klijenata
Dinex prolazi kroz temeljno testiranje kako bi sve bilo u skladu kako sa ekološkim tako i sa zahtevima kupaca širom sveta.

Jedinstvena pozicija za budućnost
Sa budućim globalnim emisionim regulativama  Dinex će biti u jedinstvenoj poziciji da snabdeva i prozivodi substrate i premaze za posletretmanske (aftertreatment) sisteme širom Sveta.

Upotreba klijenata
Naši klijenti koriste naše proizvode za globalne emisione norme u okviru EURO IV,V,VI kao i TIER 4 konačne proizvode.

Danas Dinex dobavlja kompletne sisteme EURO IV i V za kamionski segment i kao i za buduće TIER 4 konačne proizvode koji su kombinacija DPF i SCR sistema za terenski mašinerijski segment.

Dinex - od zagađenja do rešenja.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.