Pravila o upotrebi slika

Sve slike predstavljaju vlasništvo Dinex A/S i određena pravila se primenjuju za uredničku i komercijalnu upotrebu:

Slike su besplatne i slobodne su za publikacije u dnevnoj štampi, razmenskoj štampi, i drugim periodičnim publikacijama. Za sve ostale upotrebe; npr. za markentinške svrhe i komercijalnu upotrebu, sledeća pravila su u primeni:

  •     Slike NE smeju biti upotrebljene pre pismenog odobrenja od strane Dinex A/S.
  •     Slike NE smeju biti manipulisane ni na koji način.
  •     Slike moraju da budu predstavljene na takav način da ne prikazuju negativnu sliku o Dinex A/S.

Specijalna politika se primenjuje za Dinex A/S podugovarače. Molimo vas stupite u kontakt sa Dinex A/S za dalje smernice. Ako se ne slede gorenavedena pravila, Dinex A/S će preuzeti pravne korake.

Za dozvole i pitanja, molimo vas kontaktirajte Dinex A/S.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.