Postrojenja za testiranje

Dinex Tehnološki Centar se nalazi u mestu Middelfart, Danska. Tehnološki Centar uključuje dva motorna dinamometra, dinamometar šasije, zvučnu komoru i platformu toka sa mernom opremom za gasne i emisije čestica, kao i za zvučnu i vibracionu analizu.

Motorni dinamometri:
Dinex Emisiona Tehnologija ima dva Horina prolazna motorna dinamometra. Jedan je velikog opterećenja D600 i drugi je srednjeg opterećenja T250.

D600 podržava motore do 3950 Nm, 600kW i 4500rpm, dok je T250 prikladan za motore do 718Nm, 250kW i 8000rpm.

Oba dinamometra mogu pokretati sve stacionarne i prolazne cikluse i pun kapacitet emisionih test ciklusa (ESC, ETC, ISO8178 itd.) dostupnih u Horiba STARS sistemu koji se koristi za kompletnu kontrolu postrojenja za testiranje.

Dinamometar šasije:
Dinex Emisiona Tehnologija također ima dinamometar šasije velikog opterećenja. Dinamometar šasije ima jendostruki kotrljajući dizajn od 1.83m sa centralnim električnim motorom. Dinamometar šasije podržava vozila od 800kg do 30 tona inercije, 470kW neprestane i krajnje 600kW okretne snage.

Dinamometar šasije je opremljen da pokreće emisione cikluse slične motornom dinamometru ili cikluse razvijene specijalno za dinamometar šasije (FIGE, Braunschweig, FTP, NRTC, itd.)

Emisiona merenja:
Za merenja gasnih emisija Dinex Emisiona Tehnologija koristi Horiba MEXA-6000FT analizator, koji može da meri multi-komponente u izduvnom gasu (NO, NO2, N2O, NH3, CO, CO2 itd.) stalno i istovremeno povezane koristeći Fourier transformacionu infra crvenu spektroskopiju.

Za merenje emisije čestica Dinex Emisiona Tehnologija korsti mernu opremu za broj i veličinu čestica. Oprema je EEPC za broj čestica (prema PMP protokolu) i EEPS (prolazni SMPS) za distribuciju veličine čestica.

Dinex Emisiona Tehnologija također ima Horiba MDT-905 analizator, koji meri masu čestica povezano i stalno koristeći suženi elementarno oscilujući mikrobalans (TEOM), mikro merni tehnologiju koja pruža mere stvarne mase.

Zvučna komora:
Dinex Emisiona Tehnologija ima reverberacionu komoru od 920m3 za merenja zvučne snage u skladu sa ISO 3741-1 i merenje aksutične konstante slabljenja u skladu sa ISO 11820 u proširenom frekventnom opsegu od 50 Hz do to 10 kHz.

Zvučna merenja i motorna dinamo kontrola su integrisani za automatizovane testove izduvnih sistema ili kompletnih vozila do 20m3 veličine, sprovodeći merenja akustične konstante slabljenja u 1/3 oktave muzičke kapele, bliska polju FFT merenja i RPM merenja čišćenja sa talasnim datotečnim snimanjem koristeći Brüel & Kjær analizator i mikrofone.

Platforma protoka:
Dinex Emisiona Tehnologija ima akustičnu test platformu protoka za detaljnu potvrdu aksutičnog dizajna izduvnog sistema, kao i merenja pozadinskog pritiska, izbacivača i distribucije protoka.

Centrifugalni ventilator ispušta utišan protok vazduha do 44 kg/h @ 5,5 kPa ili 73 kg/h @ 1,7 kPa u Ø 127 mm cevima. 6 neodijumskih zvučnika se pokreću sa stepenastim sinusom od 50 Hz do 2 kHz. Aksutična prenosna matrica izduvnih elemenata se nabavlja ili za prenosni gubitak ili za gubitak kalkulacija ubacivanja.

Vibracije:
Dinex Emisiona Tehnologija ima merače ubrzanja i udarni čekić za prirodnu analizu frekvencija i nadgledanje malih vibracija.

Ćelija za testiranje vrućeg potresa:
Ćelija za testiranje vrućeg potresa će biti instalirana u toku 1. Kvartala 2012, za sprovođenje testova zamora i životno veka pri stvarnim temperaturnim uslovima.

Ćelija za testiranja vrućeg potresa će se sastojati iz 60 kN potresivača sa kliznom tablom za vibraciju kompletnih izduvnih i emisionih sistema do 200kg  u sva tri smera dok se vrući gas ispušta kroz test objekte. Test ciklusi će uključiti nasumične, sinusne, SoR, potresne i udarne testove.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.