Pochłaniacze iskier

Pochłaniacze iskier są często wymogiem formalnym w samochodach użytkowanych na terenie zagrożonym eksplozją lub narażonych na oddziaływanie substancji toksycznych, takich jak rafinerie, fabryki petrochemiczne, etc.

Nasze pochłaniacze iskier zostały zaprojektowane aby osiągać maksymalny efekt wirowania w celu wygaszenia iskier, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich wartości przeciwciśnienia. 

Pochłaniacze iskier są dostępne w naszym asortymencie jako części uniwersalne lub jako produkt OEM wbudowany fabrycznie i stanowiący integralną część tłumika.

Nasze pochłaniacze iskier są badane za pomocą symulacji CFD i testowane zgodnie z wymogami opisanymi w szwedzkiej metodzie testowania oraz według brytyjskich standardów BS 6680; 1995, załącznik B paragraf B.3.8 .

 
 Trajektorie przepływu

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.