Najlepsza jakość - właściwe rozwiązania

Gdy zauważone zostaną odchylenia od norm jakościowych, stosujemy tzw. zespołowe podejście zorientowane na rozwiązanie problemu (ang. team oriented problem solving approach - TOPS). Zespół wykonuje czynności dotyczące usunięcia problemu i konfiguruje proces tak, aby zagwarantować, że produkt w pełni spełnia wymagania Klienta.

Praca zespołu zajmującego się jakością naszych produktów polega na identyfikacji problemu, wdrożeniu i kontroli działań naprawczych oraz weryfikacji iż w pełni wyczerpują one dane zagadnienie problemowe. 

W procesie udoskonalania zwracamy szczególną uwagę na detale, aby zminimalizować ewentualność ponownych problemów i zapewnić, że wymagania naszych klientów zostały spełnione.

System produkcji Dinex

Wszelkie udoskonalenia będące rezultatem reklamacji Klientów wdrażane są lokalnie. Poparte są procedurami i procesami zarządzanymi przez wiceprezesa działu produkcji i jakości, którym jest Poul-Henrik Jørgensen, oraz managera ds. zarządzania jakością Kristiana Kaufmanna. System produkcji Dinex bazuje na zasadach Lean-Sigma i jest stosowany z uwzględnieniem roszczeń Klientów. Wszyscy pracownicy Dinex zaangażowani w proces reklamacji, są w pełni wyszkoleni i posiadają wiedzę ekspercką oraz zrozumienie standardów ISO/TS16949.

W Dinex stosujemy profesjonalne podejście do wszelkich roszczeń niezgodności i reklamacji. Standaryzacja procesów, zespołowe podejście TOPS oraz metodologia 8D stwarzają kulturę, która czyni z nas wiarygodnego dostawcę produktów dla rynku OEM w zakresie normy Tier1.


  Poul-Henrik Jørgensen
wiceprezes działu produkcji i jakości

Wieloletnie doświadczenie w stosowaniu metod Lean-Sigma w przemyśle motoryzacyjnym

30 lat praktycznego doświadczenia w firmach o zasięgu globalnym

Kontakt: phj@dinex.dk

  Kristian Kaufmann
manager ds. zarządzania jakością

8 lat praktycznego doświadczenia w Grupie Dinex, w dziale zarządzana jakością

Doświadczenie w koncepcji zarządzania Lean

Kontakt: krk@dinex.dk  


Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.