Zasady korzystania ze zdjęć

Wszystkie zdjęcia są własnością Grupy Dinex i chronione są prawem autorskim. Redagowanie oraz używanie zdjęć w celach handlowych podlega określonym regułom.

Zdjęcia można publikować nieodpłatnie w prasie codziennej oraz w periodykach branżowych. W przypadku wykorzystania zdjęć do innych celów, np. marketingowych lub komercyjnych, obowiązują  następujące zasady:

  • Zdjęcia NIE mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Grupy Dinex.
  • Zdjęcia NIE mogą być modyfikowane w żaden sposób.
  • Zdjęcia NIE mogą być prezentowane w sposób przedstawiający  Grupę Dinex w negatywnym świetle.

Kontrahenci Grupy Dinex podlegają osobnym regułom.  W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie wystąpieniem Grupy Dinex na drogę sądową w celu dochodzenia swoich praw.

W przypadku pytań oraz w celu uzyskania ewentualnych uprawnień prosimy o kontakt z Grupą Dinex.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.