SCR - Selektywna redukcja katalityczna

Powłoki filtrów SCR redukujących tlenki azotu przy udziale amoniaku, produkowane są na bazie odpornego termicznie wanadu oraz glinokrzemianowych minerałów nazywanych zeolitami.

Cechy powłok mogą być zróżnicowane i uzależnione są od wymagań danego systemu, stabilności termalnej struktury, temperatury panującej w układzie oraz rodzaju stosowanego paliwa (zawartości siarki). 

 

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.