Urządzenia testujące

Centrum Technologiczne znajduje się w Middelfart w Danii. Centrum dysponuje dwoma hamowniami silników, hamownią pojazdów, komorą dźwiękową, urządzeniami do badania przepływów oraz stanowiskiem do analizy głośności i wibracji.


Hamownia silników
W DTC pracują dwa dynamometry Horiba. Pierwszy z nich – D600 – dostosowany do pracy przy dużych obciążeniach, drugi – T250 – pracuje przy średnich obciążeniach. Drugi D600 obsługuje silniki do 3950 Nm, 600kW i 4500 rpm, natomiast T250 obsługuje jednostki do 718 Nm, 250 kW i 8,000 rpm. 
   
     
Hamownia pojazdów
W DTC posiadamy hamownię pojazdów, która zasilana jest centralnym silnikiem elektrycznym. Może ona obsługiwać pojazdy o bezwładności od 800 kg do 30 ton.
   
     
Pomiar emisji spalin
Do pomiaru emisji gazów w DTC używamy analizatora Horiba MEXA-6000FT, który jest w stanie zmierzyć wiele składników gazów wydechowych (NO, NO2, N2O, NH3, CO, CO2 etc) wykorzystując technologię spektroskopii w podczerwieni. Za pomocą aparatury EECPC oraz EEPS dokonujemy pomiarów ilości i wielkości cząstek stałych.
   
     
Komora dźwiękowa
W DTC znajduje się komora dźwiękowa (920 m3), w której mierzymy moc dźwięku zgodnie z ISO 3741-1 oraz tłumienie zgodnie z ISO 11820 w zakresie częstotliwości od 50 Hz do 10kHz. W komorze zainstalowane są mikrofony i analizator Brüel & Kjær.
   
     
Aparatura do pomiaru przepływów
W centrum testowym funkcjonuje aparatura do szczegółowej weryfikacji układu wydechowego pod kątem akustycznym, badania przeciwciśnienia oraz przepływów. Wentylator odśrodkowy dostarcza strumień powietrza do 44 kg/h @ 5,5 kPa lub 73 kg/h @ 1,7 kPa w rurze o średnicy 127 mm.
     
     
Analiza wibracji
DTC posiada akcelerometr oraz młot udarowy do symulacji i pomiaru naturalnie występujących wibracji.
     
     
„Gorąca komora”
Komora do pomiarów składa się z urządzenia wibrującego (60 kN), w którym można umieścić kompletny układ wydechowy do 200 kg, oraz aparatury wytwarzającej gorący gaz, który przepływa przez badany obiekt. Cykl pomiaru zakłada losowe, sinusoidalne, oraz za pomocą metody SoR symulacje wstrząsów i uderzeń.
     
Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.