Ecocat

 

Dinex przejął Ecocat w 2013 roku i przekształcił w Dinex Ecocat Oy. Dzięki tej operacji, Grupa Dinex stała się wyłącznym właścicielem wszystkich technologii oraz know-how należących do Ecocat.

Wszelkie relacje biznesowe prowadzone przez Dinex oraz Dinex Ecocat nie pociągają za sobą jakiejkolwiek formy udostępniania technologii i know-how, gdyż Dinex pragnie chronić swoją cenną wiedzę i doświadczenie.

Od czasu założenia Ecocat w roku 1994, firma posiadła i rozwinęła kompetencje z zakresu technologii zarówno metalicznych jak i ceramicznych substratów oraz powłok wykorzystywanych do produkcji SCR, DPF, CNG oraz DOC.

Ecocat został założony przez grupę chemiczną Kemira. Od tego czasu podlegał różnym podmiotom prawnym, do momentu przejęcia przez Dinex w roku 2013.

Przejęcie Ecocat dostarczyło Dinex cennego know-how z zakresu katalizatorów i filtrów cząstek stałych dla silników Diesla oraz napędzanych gazem.

Dzięki temu Dinex znacząco odróżnia się od konkurencji. Poprzez możliwość zaoferowania kompletnego systemu emisji, wyprodukowanego przez jednego dostawcę, Dinex pozwala zaoszczędzić czas klienta na zakupy u wielu dostawców.

W momencie przejęcia przez Dinex, Ecocat zatrudniał 60 osób. Od tego czasu ilość pracowników wzrosła do około 90. Technologie powlekania i wytwarzania substratów zostały zaimplementowane także w innych oddziałach Dinex w Chinach i USA.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.