Dzirksteļu slāpētājs

Dzirksteļu slāpētāji bieži vien ir formāla prasība transporta līdzekļiem, kas tiek izmantoti toksiskās un sprādzienbīstamās vietās, piemēram, naftas pārstrādes rūpnīcās, naftas ķīmijas ražošanas rūpnīcās u.c.

Tiek piegādāti atsevišķi vai kā ražotāja iebūvēti
Dzirksteļu slāpētājs ir pieejams kā papildu risinājums no Dinex piedāvāto atsevišķo dzirksteļu slāpētāju klāsta vai kā ražotāja iebūvēts produkts, apvienojot trokšņa slāpētāju ar dzirksteļu slāpēšanas spēju.

Pārbaudīti pēc zviedru pārbaudes metodes
Visi dzirksteļu slāpētāji ir Dinex izstrādāti, izgatavoti un pārbaudīti saskaņā ar zviedru pārbaudes metodēm un britu standartā BS 6680, (1995), B. pielikumā, B.3.8. punktā minētajām prasībām.

Ražošanas procesos tiek ievērota apstiprinātā dokumentācija, un dzirksteļu slāpētāji arī atbilst noteikumiem, kas minēti direktīvā EN1834-2 /98/37/EK un 94/9/EK (ATEX).

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.