Noteikumi attiecībā uz attēliem

Visi attēli ir Dinex grupas īpašums, un attiecībā uz izmantošanu pārpublicēšanas vai komerciālos nolūkos attiecas konkrēti noteikumi.

Attēli ir bezmaksas un var tikt izmantoti publicēšanai dienas presē, tirdzniecības izdevumos un citos periodiskos izdevumos. Visiem citiem mērķiem, piem., publicēšanai mārketinga nolūkos un komerciālos nolūkos, piemērojami zemāk izklāstītie noteikumi.

  • Attēlus NEDRĪKST izmantot pirms rakstiskas atļaujas saņemšanas no Dinex grupas.
  • Attēlus NEDRĪKST pārveidot nekādā veidā.
  • Attēli jāprezentē tā, lai tie nekādā veidā neatstātu negatīvu iespaidu uz Dinex grupu.

Īpaši nosacījumi attiecas uz Dinex grupas apakšuzņēmējiem. Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Dinex grupu. Ja iepriekš izklāstītie noteikumi netiks ievēroti, Dinex ir visas tiesības vērsties tiesā.

Lai saņemtu atļauju un atbildes uz jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar Dinex grupu.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.