Sīkāka informācija par DTC

Dinex tehnoloģiskais centrs atrodas Midelfartā, Dānijā. Tehnoloģiskajā centrā ir divi motora jaudas stendi, šasijas jaudas stends, skaņas kamera un plūsmas ierīce, kā arī mērīšanas aprīkojums gāzu un daļiņu emisijas, un skaņas, un vibrāciju analīzei.

Motora jaudas stendi:
DET atrodas divi Horiba motora jaudas stendi. Viens ir lielas noslodzes D600 jaudas stends un otrs ir vidējas noslodzes T250 jaudas stends.

D600 ir piemērots motoriem līdz 3950 Nm, 600 kW un 4500 rpm, bet T250 — motoriem līdz 718 Nm, 250 kW un 8000 rpm.

Abi jaudas stendi var veikt gan stacionāros, gan pagaidu ciklus. Pilns emisijas pārbaužu ciklu (ESC, ETC, ISO8178 u.c.) komplekss ir pieejams Horiba STARS sistēmā, kas tiek izmantota pilnīgai pārbaudes aprīkojuma kontrolei.

   

Šasijas Jaudas stends:
DET ietver arī lielas noslodzes šasijas jaudas stendu. Šasijas jaudas stends ir viens 72” (1,83 m) veltnis ar elektrisko motoru centrā. Šasijas jaudas stends ir piemērots transporta līdzekļiem no 800 kg līdz 30 tonnām pie inerces, ar 470 kW pastāvīgu un 600 kW maksimālu riteņu jaudu.

Šasijas jaudas stends ir aprīkots tā, lai veiktu ikdienas cikliem līdzīgus emisijas ciklus vai speciāli šasijas jaudas stendiem izstrādātus ciklus (FIGE, Braunschweig, FTP, NRTC u.c.).

 

Izmešu mērījumi:
Gāzu emisijas mērījumiem Dinex Emisijas Tehnoloģija (DET) izmanto Horiba MEXA-6000FT analizatoru, kas var noteikt daudzas sastāvdaļas izplūdes gāzēs (NO, NO2, N2O, NH3, CO, CO2 u.c.).

Cieto daļiņu izmešu mērījumiem DET ietvaros tiek izmantotas mērierīces, lai noteiktu daļiņu skaitu un lielumu. Izmantotā aparatūra ir EECPC daļiņu skaita noteikšanai (saskaņā ar PMP protokolu) un EEPS (pagaidu SMPS) daļiņu lieluma noteikšanai.

DET ietver arī Horiba MDT-905 analizatoru, kas mēra daļiņu masu momentāno daudzumu un nepārtraukti, izmantojot sastāvdaļas svārstību pakāpeniski maināma mikrolīdzsvara (TEOM) metodi - mikrosvēršanas tehnoloģiju, kas sniedz patiesus masas mērījumus.

   

Skaņas kamera:
DET ietver 920 m3 atbalsošanās kameru skaņas jaudas mērījumiem saskaņā ar ISO 3741-1 un trokšņa samazinājuma mērījumiem saskaņā ar ISO 11820 plašā frekvences diapazonā no 50 Hz līdz 10 kHz.

Skaņas mērījumu un motora jaudas stenda vadība ir savietota tā, lai varētu veikt automatizētu testu izplūdes sistēmām vai līdz 20 m3 lieliem transportlīdzekļiem, veicot trokšņa samazinājuma mērījumus 1/3 oktāvu joslās, tuvlauka FFT mērījumus un RPM apgriezienu mērījumus ar Wave failu ierakstīšanu, izmantojot Brüel & Kjær analizatoru un mikrofonus.

   

Plūsmas ierīce:
DET ietver plūsmas akustiskās pārbaudes ierīci, detalizētai akustiskās izplūdes sistēmas pārbaudei, kā arī pretspiediena, ežektora un plūsmas sadales mērījumiem.

Centrbēdzes ventilators nodrošina klusinātu gaisa plūsmu līdz 44 kg/h @ 5,5 kPa vai 73 kg/h @ 1,7 kPa Ø 127 mm caurulē. 6 neodīma skaļruņus darbina pakāpj veida sinuss līkne no 50 Hz līdz 2 kHz. Izplūdes elementu akustiskās pārneses matrica tiek iegūta vai nu pārneses zaudējumu, vai ievades zaudējumu aprēķiniem.

   

Vibrācija
Dinex emisijas tehnoloģija ietver akselometrus un triecienāmuru dabiskas frekvences analīzei un nelielu vibrāciju kontrolei.

   

Augstas temperatūras vibrācijas pārbaudes kamera
Augstas temperatūras vibrācijas pārbaudes kamera tiks uzstādīta 2012. gada pirmajā ceturksnī, lai veiktu noguruma un kalpošanas laika pārbaudes reālas temperatūras apstākļos.

Augstas temperatūras vibrācijas pārbaudes kamera sastāvēs no 60 kN vibrējošu slīd stendu, lai veiktu pilnīgu vibrācijas pārbaudi izplūdes un emisijas sistēmām līdz 200 kg visos trīs virzienos, kamēr karsta gāze tiks laista caur pārbaudes objektu. Pārbaudes cikli ietvers nejaušu, sinuss veida, SoR, trieciena un grūdiena pārbaudi.

   
Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.