Praktikanti un absolventi

Vai vēlies uzlabot savas karjeras iespējas?

Mēs vēlamies būt priekšā tehnoloģijām, un mēs apzināmies, cik svarīgi sadarboties ar universitātēm un jaunajiem talantiem. Praktikantu un absolventu pieaicināšana mūsu Dinex vidē ir divpusējs mācīšanās process. Mēs pieliekam pūles, lai sniegtu studentiem vērtīgu darba pieredzi, piedāvājot viņiem ar studijām saistītus un izaicinošus uzdevumus. Mēs mīlam mācīties, jo tas nozīmē, ka mēs attīstāmies, un mēs vienmēr mācāmies no mūsu sadarbības ar studentiem.


Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.