Ecocat

Dinex pievienoja Ecocat 2013. gadā un tas kļuva par Dinex Ecocat Oy. Ar tā iegādi, Dinex Group kļuva par ekskluzīvo īpaššnieku visām tehnoloģijām un ieguva visas īpaššās profesionālās zināššanas par Ecocat.

Jebkuras biznesa attiecības, kuras saistītas ar Dinex un Dinex Ecocat, neparedz nekādu tehnoloģiju apmaiņu vai īpaššo profesionālo prasmju izpauššanu, tā kā Dinex vēlas kontrolēt un aizsargāt uzņēmuma vērtīgās īpaššās profesionālās prasmes.​

Kopš Ecocat uzsāka darbību 1994.gadā, Ecocat ir attīstījis lielas kompetences metāla un keramikas virsmām, kā arī pārklājumiem SCR, DPF, CNG un DOC.

Ecocat nodibināja Kemiras grupa, un kopš tā laika tā ir piederējusi dažādiem privātiem akcionāriem līdz Dinex pārņēma uzņēmumu 2013. gadā.

Ecocat iegūšana ir devusi vērtīgas īpašās profesionālās prasmes priekš Dinex katalītiskajiem neitralizatoriem un daļiņu filtriem dīzeļdegvielas un gāzes dzinēju dzinējiem. Tas ļāva Dinex ievērojami atšķirties no konkurentiem, piedāvājot klientiem pilnu emisijas sistēmu, ko ražojis viens piegādātājs, proti Dinex, tādējādi ietaupot klientu laiku uz koordinēšanu ar vairākiem piegādātājiem.

Ecocat tika nodarbināti aptuveni 60 darbinieki laikā, kad DINEX to iegādājās. Kopš uzņēmums ir Dinex īpašumā, darbinieku skaits ir pieaudzis līdz aptuveni 90 darbiniekiem. Pārklājumu un substrātu tehnoloģijas arī ir ieviestas Dinex uzņēmumos Ķīnā un ASV. 

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.