Dinex kvalitātes politika

Mērķis
Dinex Grupa ir apņēmusies kļūt par lielāko izpūtēju un emisijas sistēmu ražotāju. Mēs apzināmies, ka šīs ambīcijas realizācija prasa nopietnu izpratni par kvalitāti, kā arī stabilu ražošanu un sadarbību.

Mūsu mērķi ir:

  • Produkcijas ražošana bez defektiem;
  • laicīga piegāde;
  • produkti, kas atbilst vai pārsniedz mūsu klientu prasības;
  • klientu pretenziju profesionāla un ātra apstrāde, ar minimālām neērtībām mūsu klientiem;
  • Proaktīva pretenziju novēršana ar pastāvīgiem uzlabojumiem no mūsu Kvalitātes Vadības Sistēmas puses.

Klientu serviss

Mēs strādājam, veltot uzmanību mūsu klientu prasībām un, izmantojam augstu kvalitātes izpratni pilnīgi visā, ko darām.
Klientu lojalitāte tiek sasniegta, identificējot un izprotot klientu prasības.
Klientu uzticības saglabāšana ir viens no Dinex grupas galvenajiem mērķiem un mēs apņēmīgi realizējam efektīvu pretenziju apstrādes sistēmu.

Pilnvarošana
Darbinieki ir pilnvaroti sasniegt kvalitātes mērķus, pārraugot, plānojot un nepārtraukti veicot uzlabojumus.
Mēs sagaidām, ka mūsu darbinieki uzņemas atbildību un ziņo par defektiem, ja tādi ir konstatēti.

Pastāvīgi uzlabojumi
Dinex Grupa ir apņēmusies nepārtraukti uzlabot savu produktu un pakalpojumu kvalitāti.
Mēs nepārtraukti tiecamies uz augšu, formulējam un pastāvīgi pārskatām mūsu kvalitātes mērķus.

Mūsu klienti ir mums lojāli un izvēlas tieši Dinex Grupas produkciju, jo mūsu darbinieki tiecas tikai pēc augstākās kvalitātes, nekad nekompromitējot to, un apņēmīgi sekojot kvalitātes standartiem. Dinex Grupa tic, ka tas ir viens no nosacījumiem, lai kļūtu par vadošo izpūtēju un emisijas sistēmu ražotāju.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.