Dinex vides politika

Mērķis

Dinex Grupas
 mērķis:  būt  videi draudzīgam uzņēmumam,  cienījamam darījumu partnerim un piegādātājam.Vides aizsardzība ir Dinex Grupas neatņemama sastāvdaļa, jo mūsu produkti un tehnoloģijas ir balstītas uz šo principu.

Dinex Grupa  ir apņēmusies  ievērot attiecīgās valsts un starptautiskos likumu  un citas prasības, kā arī nekaitēt videi ar savām darbībām.

Atkritumu pārstrāde un samazināšana

Dinex Grup
a piešķir lielu uzmanību izmantojamās enerģijas un resursu samazināšanai.
Mēs cenšamies samazināt atkritumu daudzumu un tos nodot pārstrādei  drošā veidā.

Vadība un iesaistīšanās

Vadības  un darbinieku sadarbība nodrošina, ka juridiskās prasības tiek ievērotas un gaidītie rezultāti sasniegti vai pat pārsniegti. Informējot un izglītojot, Dinex Grupa motivē darbiniekus, klientus un piegādātājus būt videi nekaitīgiem.
Lai nodrošinātu ātru un atbilstošu  reakciju,   uzlabotu standartus, no vadītājiem un darbiniekiem tiek gaidīts, lai  tie darbojas atbilstoši vides aizsardzības  politikai un ziņo par jebkādām vides problēmām.

Pastāvīgi uzlabojumi

Uzraugot,  attīstot savu darbību un  nepārtraukti izvirzot augstākus mērķus, Dinex Grupa ir apņēmusies  samazināt savu ietekmi uz apkārtējo vidi.
Mēs vēlamies pastāvīgi uzlabot savus standartus, esot vienu soli priekšā juridiskām prasībām, kā arī darbinieki ir motivēti ierosināt  uzlabojumu procesus.

Mēs esam par atvērtu dialogu,  zināšanu un labas prakses ieguvi, kas ļautu mazināt negatīvu ietekmi uz vidi.

Mēs sniegsim savu ieguldījumu ilgtermiņa attīstībā, otrreizēji pārstrādājot un apsaimniekojot atkritumus,  novēršot piesārņojumu un  ieviešot  uzlabotus standartus un metodes  mūsu ikdienas darbā.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.