Mixere

Dinex mixere er designet til at have

  • Lav termisk masse
  • maksimal turbulent bevægelse
  • minimum modtryksniveau

Hovedformålet er at øge fordampningen og termolysen af den injicerede ureavandopløsning  (UWS ) og samtidig begrænse vægfilm og aflejringer.

Tynde plader er bøjet og clinched sammen inde i et lille rør med ydre svejsning hvor urinstof er til stede for at undgå aflejringer

CFD multi- fase simulering af UWS dråber, injiceret i en mixer inde i et udstødnings- efterbehandlingssystem

Detaljerede produktspecifikationer:

  • Materialetype: 1.4509
  • Materialetykkelse: 1.0 mm
  • Modtryk : 1-2 kPa

Dinex er i stand til at skræddersy løsninger afhængigt af:

  • dråbestørrelser på doseringsenheden
  • modtrykskrav
  • motorens driftstemperatur
  • andre kundespecifikke krav 

 

 
Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.