Dinex, den globale cleantech leverandør af emissionssystemer til diesel- og gasmotorer, har i de seneste år realiseret en stærk omsætningsvækst

2015-05-12

Væksten hos Dinex er næsten fordoblet i de seneste to regnskabsår. I 2014 blev nettoomsætningen øget med 28% til 945 millioner DKK. Stigningen er resultatet af organisk vækst i stort set samtlige regioner, hvor virksomheden er repræsenteret samt helårseffekten fra tilkøbet af finske Dinex Ecocat i sommeren 2013.

Investering i global fremtid

Dinex har i 2014 og begyndelsen af 2015 gennemført en række tiltag for at tilpasse koncernens struktur således at den i højere grad afspejler koncernens øgede internationalisering og behovet for stærkere repræsentation tættere på kunderne.

Etableringen af OEM produktion i vækstområderne USA og Kina har belastet koncernens resultat i 2014, dog forventes begge markeder at bidrage markant bedre i 2015.

Produktionen i Middelfart har i de seneste år været faldende og tabsgivende og det er besluttet at overføre den resterende produktion til koncernens øvrige fabrikker.

Etableringen på nye OEM markeder; omlægning af koncernens globale produktionslayout (inkl. ekstraordinære varelagernedskrivninger); samt styrkelse af organisationen og ledelsesændringer - repræsenterer tilsammen ekstraordinære omkostninger i størrelsesordenen 55-60 millioner DKK i det aflagte 2014 regnskab.

Krise i Rusland

Ligeledes har den økonomiske krise i Rusland medført, at Dinex i andet halvår af 2014 har været nødsaget til at tilpasse kapaciteten i den nyetablerede russiske fabrik. Situationen i Dinex Rusland er efter første kvartal 2015 markant forbedret, hvilket forventes at fortsætte resten af året, da fabrikken i Rusland har en meget fornuftig kundeportefølje. Krisen i Rusland har dog belastet Dinex i 2014 med et tab på ca. 15 millioner DKK.

Resultat i 2014

Koncernens resultat af primær drift (EBIT) er kraftigt påvirket af ovennævnte markeds- og produktionsændringer og er således reduceret fra 80 millioner DKK i 2013 til 7 millioner DKK i 2014. Efter finansieringsomkostninger og skat udgør årets resultat et tab på 19 millioner DKK mod et overskud på 44 millioner DKK i 2013. 

 

Profitabel vækst i 2015

Dinex ser positivt på fremtiden. "2014 var et svært år, hvor vi blev ramt af flere uheldige omstændigheder samtidig. Vi havde en dårlig performance på nystartede OEM produkter. Krisen i Rusland ramte os hårdt og vi valgte at foretage en større lagernedskrivning", udtaler CEO og ejer af Dinex, Torben Dinesen. "Vi har samtidig resolut og konsekvent gennemført nogle meget svære og nødvendige tiltag for at Dinex fortsat kan retfærdiggøre investeringer i nye produkter og være konkurrencedygtig", udtaler CEO og ejer af Dinex, Torben Dinesen.

2015 forventes at være overskudsgivende. De gennemførte ændringer og forbedringer får effekt i indeværende år med en forventet positiv påvirkning af driften på omkring 60-70 millioner danske kroner og fuld effekt i 2016. Fremtiden er positiv trods oprydning efter den kraftige vækst og tilpasninger i de seneste 12 måneder. "Vores globale produktionsnetværk, teknologiløsninger til diesel- og gasmotorer er efterspurgte. Dinex’s nye patenteret produkt "Eminizer™" til næste generations udstødningsteknologier er lanceret og får god respons fra vores globale kunder, så Dinex er godt rustet til fremtiden" siger Torben Dinesen, CEO og ejer af Dinex Koncernen.

Kontakt:

CEO, Torben Dinesen

Telefon: + 45 63 41 25 12 eller mobil +45 40 73 40 25

Mere information om Dinex, se venligst: www.dinex.dk

Om Dinex:

Dinex udvikler og producerer udstødnings- og emissions løsninger til OEM leverandører af lastbiler og entreprenør maskiner i hele verden, samt reservedele og udstødningssystemer til eftermontering på tunge kørertøjer. Dinex opererer med ca. 1300 ansatte i mere end 15 lande og har et globalt produktions set up i USA, Kina, Rusland og Europa.

 


Link tilbage til nyhedsoversigt
Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.