Testfaciliteter

Dinex Technology Center ligger i Middelfart, Danmark. Teknologicenteret omfatter to motorprøvestande, et heavy duty rullefelt, et lydkammer, en flow rig og en vibrationsteststand samt måleudstyr for gas og partikler, og for lyd og vibrationsanalyse.

Motorprøvestande:
Dinex Emission Technology har to Horiba Titan transiente motorprøvestande. En heavy duty D600 og en medium duty T250.

D600 prøvestanden kan håndtere motorer op til 3950 Nm, 600kW og 4500rpm, mens T250 er velegnet til motorer op til 718Nm, 250kW og 8.000 rpm.

Begge prøvestande kan køre alle stationære og transiente cyklusser og et komplet bibliotek af emissionstestcyklusser (ESC, ETC, ISO8178 osv.) er tilgængeligt fra Horiba STARS automationssystemet, der anvendes til styring af prøvestandene.

   
Rullefelt:
Dinex Emission Technology har også et heavy duty rullefelt. Rullefeltet er et transient 72" (1.83m) enkelrulle design. Rullefeltet kan håndtere køretøjer med mellem 800 kg 30 tons inerti med en hjuleffekt på 470kW kontinuerlig og 600 kW kortvarigt.

Rullefeltet kan køre tilsvarende emissionscyklusser som motorprøvestandene eller cyklusser udviklet specielt til rullefelt (FIGE, Braunschweig, FTP, NRTC, osv.).

 

Emissionsmåling:
Til at måle gasemissioner bruger Dinex Emission Technology en Horiba MEXA-6000FT analysator, der kontinuert måler flere gaskomponenter i udstødningsgassen (NO, NO2, N2O, NH3, CO, CO2 osv.) ved hjælp af Fourier Transformation Infrared Spectroscopy.

Til at måle partikelemissioner anvender Dinex Emission Technology måleudstyr til partikelantal og størrelse. Udstyret er en EECPC for partikelantal (ifølge PMP-protokollen) og en EEPS (transient SMPS) for partiklestørrelsesfordeling.

Dinex Emission Technology bruger også en Horiba MDT-905 analysator, som måler partikelmasse ved hjælp af mikrovægt (TEOM), en mikrovægtteknologi, der giver realtids partikelmassemålinger.

   
Efterklangsrum:
Dinex Emission Technology har et 920 m3 efterklangsrum til måling af lydeffekt i overensstemmelse med ISO 3741-1 og lyddæmpningsmålinger i overensstemmelse med ISO 11820 i et udvidet frekvensområde fra 50 Hz op til 10 kHz.

Lydmålingsudstyret og motorprøvestanden er integreret for at udføre automatiske lyd og modtrykstest på udstødningssystemer og komplette køretøjer op til 20 m3 i størrelse. Der udføres lyddæmpningsmålinger i 1/3 oktav bånd, nærfelts FFT målinger og RPM sweep målinger med samtidig optagelse af lydfil ved brug af Brüel & Kjær analysatorer og mikrofoner.

   
Flow rig:
Dinex Emission Technology har en flow akustisk test rig til detaljeret verifikation af det akustiske design af udstødningssystemer, såvel som måling af modtryk, ejektoreffekt og flowfordelingsmålinger.

Centrifugal blæseren leverer lyddæmpet luft-flow op til 44 kg/h @ 5,5 kPa el. 73 kg/h @ 1,7 kPa i Ø 127 mm rørføring. De 6 neodymium højtalere eksiteres med ren-toner i steps fra 50 Hz til 2 kHz. Den akustiske transfer matrice af udstødningssystemet måles og danner grundlag for beregninger af enten transmissionstabet eller indsatstabet.

   

Hot Shake Test Celle:
Et vibrations system med tilhørende varmluftsblæser bliver installeret i første kvartal af 2012 for at lave udmattelses og levetidstest ved realistiske driftstemperaturer.

Vibrationssystemet består af et 70 kN vibrator med tilhørende glidebord som kan vibrere komplette udstødningssystemer op til 200 kg i alle 3 retninger mens en varmluftsblæser tilfører varm gas igennem testobjektet. Testcyklusserne inkluderer random, sinus, SoR, shock og bump test.

   
Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.