Dinex´Arbejdsmiljøpolitik

Formål

Medarbejdernes sundhed og sikkerhed er ikke til forhandling i Dinex koncernen hvor vi lægger vægt på vigtigheden af ​​sunde medarbejdere og en sikker arbejdsplads. Vi stræber efter en stærk sikkerheds og sundheds kultur, som er i overensstemmelse med national og international lovgivning samt udviklede standarder baseret på erfaringer og læring som deles i Dinex Gruppen.

Sikkerhed

Vi mener, at en sikker arbejdsplads opnås gennem to principper. For det første skal de fysiske rammer være i overensstemmelse med lovgivningen og vores egne interne standarder og personlige værnemidler (PPE) skal være let tilgængelige, uanset hvor det er nødvendigt. For det andet skal de ansatte modtage undervisning og uddannelse til at forstå sikkerhedsretningslinjer, og klare instruktioner skal være til rådighed på de relevante arbejdsstationer.

Sundhed

Medarbejderne er det mest værdifulde aktiv for Dinex koncernen, og vi ved, at sunde gennem lokale tjenester og initiativer. Vores ledere er forpligtet til at værne om sunde medarbejdere gennem intern træning og initiativer.

Ledelse & Deltagelse

Vi mener, at en stærk og sund sikkerhedskultur er bygget på engagement fra både ledere og medarbejdere for at opnå de højeste standarder. Lederne sikrer, at de fysiske redskaber og udstyr er til rådighed. Medarbejderne forventes at arbejde i overensstemmelse med vores sundheds- og sikkerhedsmæssige retningslinjer.

Medarbejderne skal reagere på en usikker adfærd og alle medarbejdere har ret og pligt til at gøre opmærksom på forhold, som efter deres mening er urimelige eller usikre.

Løbende forbedringer

Løbende forbedring af sundheds- og sikkerhedsstandarder opnås gennem kommunikation, uddannelse og træning for at lette udvekslingen af ​​erfaringer og således styrke vores sundheds og sikkerhedskultur. For at fremme læring og bedste praksis, bliver sundheds- og sikkerhedsmål revideret månedligt af koncernledelsen og der træffes foranstaltninger, når det er nødvendigt.

Ved at overføre vores erfaring og læring i procedurer og daglige rutiner bliver det muligt for os, løbende at kunne foretage forbedringer og således højne sundheds og sikkerheds niveauet.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.